top of page

Zelfontwikkeling

Vanaf de eerste stap tot blijvende verandering, de Kernzaak helpt jou met de kern(waarden) van je zaak op jouw maat.

Visie

We focussen op verbinding in de plaats van op verplichting en zorgen voor groei door wederzijds engagement, vertrouwen en geloof in het benutten van mogelijkheden, dit op persoonlijk en professioneel vlak. We werken vanuit autonomie en vertrouwen om het zelfvertrouwen bij de coachee (opnieuw) op te bouwen. Hierdoor zal stress dalen op alle gebieden, verlaagt de kans op uitval bij professionele verplichtingen en blijft men standvastiger bij het nemen van beslissingen.

Aanpak

Wij bieden geen standaard oplossing, maar een aanpak op maat en in lijn met je eigen ‘look en feel’. Door de achtergrond van onze trainers en coaches, denken we multidisciplinair en ‘out of the box’.

bottom of page